Leader toetus

Nelson Timing OÜ on saanud toetust COVID19-st tingitud majandusraskuste leevendamise programmist aktiivsete ajavõtukiipidega ajavõtusüsteemi soetamiseks.

Projekt võimaldab Nelson Timing OÜ teenuseid laiendada, tagades suurema müügitulu ja võimekuse ka keerukamatel aegadel tegevust jätkata. Nelson Timing OÜ makis 2019. aastal palka 7 inimesele, projekt võimaldab töökohad säilitada.