Kunda slaalomi kuupäev muutunud

Seoses äärmiselt kehvade suurveeoludega otsustasime, et selle aasta Kunda slaalom, mis on ühtlasi ka Lääne-Virumaa meistrivõistlusteks toimub 13. aprillil. Täpne võistluskoht sõltub veeseisust. Loodame slaalomi pidada seikluspargi territooriumil, kuid alternatiivse kohana on võistlusrada merepoolses jõeosas siledal veel.