Tapa Slaalom

NB Kunda Slaalomi asemel toimuvad Maakonna MV Süstaslaalomis Tapal, Valgejõe saare puhkealal.

Asukoht

Tapa Slaalom saab sel aastal toimuma 5. aprillil. Tegemist on ühtlasi Lääne-Virumaa Meistrivõistlustega. Võistlused toimuvad Tapa linnas, Valgejõe saarel. Startide algus 12:00

Tulemused 2013

Tulemused 2014:

 

 

Juhend:
LÄÄNE-VIRUMAA MEISTRIVÕISTLUSED KÄRESTIKUSLAALOMIS 2015

1. Võistluse sisu ja eesmärk
1.1 Võistlused seisnevad kiire vooluga jõel väravatega tähistatud võistlustrassi veatus ja võimalikult kiires läbimises vastavalt kärestikuslaalomi võistlusmäärustele.

1.2 Lääne-Virumaa Meistrite väljaselgitamine

2. Aeg ja koht
2.1 Võistlused toimuvad 5. aprillil 2015, Tapa linnas, keskusega Tapa Valgejõe Saare puhkealal. Eelsõitude algus kell 12:00
3. Osavõtjad

3.1 Lääne-Virumaa MV arvestuses peab võistlusklassis osalema vähemalt kolm sportlast, kusjuures ei ole nõutav kõigi kolme võistleja lõpetamine.
3.2 Osavõtjad peavad oskama ujuda ja omama kehtivat ravikindlustust.
3.3 Eelregistreerimine e-posti aadressil registreerumine@nelson.ee kuni 04.04.2015

4. Võistlusklassid
4.1 Individuaalsed

K1M, K1N, C1
Osalejate olemasolul võib korraldaja lisada ka C2 võistlusklassi, aga selles klassis võistlejaid ei arvestata lääne-Virumaa MV arvestuses.

5. Võistluste korraldaja ja kohtunikud

  • Võistlused korraldab MTÜ Huviklubi Nelson
  • Võistkondadel on õigus hetkel mitte osalevaid võistlejaid ja võistkondadega kaasas olevaid inimesi pakkuda appi kohtunikeks.

6. Ohutusnõuded

6.1 Võistlejad peavad kandma kaitsekiivrit ja päästevesti.
6.2 Võistleja stardib omal riskil ja vastutab ohutusnõuete täitmise eest. Võistluse organiseerijad ja korraldajad ei vastuta võistluste käigus osalejatega toimunud õnnetusjuhtumite eest ega ka varustuse purunemise või kaotsimineku eest.

7. Võistluste sisu
7.1 Võistlused viiakse läbi vastavalt käesolevale juhendile, kohtunikekogu otsustele (Otsused tehakse teatavaks võistluskeskuses) ning ICF kärestikuslaalomi võistlusreeglitele.

8. Protestid
8.1 Protestid vaadatakse läbi, kui see on peakohtunikule esitatud kirjalikult mitte hiljem kui 20 minutit pärast võistlustulemuste avaldamist.

8.2 Protesti seaduslikkust hindab peakohtunik, kes kuulab ära kohtunike arvamused ja tutvub kõigi materjalidega protesti kohta. Peakohtunik esitab oma otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta kirjalikult.