ASERI XXI SAVIJOOKS

EESMÄRK

  • populariseerida jooksu, tervisekäimist ja kepikõndi rahva hulgas
  • rikastada ja tihendada Aseri ja Lääne-Virumaa spordiürituste kalenderplaani
  • pakkuda võistlemisvõimalust

VÕISTLUSKOHT

Start antakse 06. septembril 2019 kell 18.00 Aseri staadionil.

REGISTREERIMINE

Eelregistreerimine aadressil – jooksukalender.ee/reg/savijooks. Eelregist-
reerimine lõpeb 05. septembril kell 23:59
Võistluspäeval registreerimine algab 1,5 tundi ning lõpeb 30 min enne vastava stardi algust

AUTASUSTAMINE

Kõikide jooksude võitjatele temaatilised savist mälestusesemed.
Hulgaliselt loosiauhindu sponsoritelt.

VÕISTLUSKLASSID

Tillujooks 2014 – 2019 100 m
2011 – 2013 T 6; P 6 200 m
Lastejooks 2009 – 2010 T 8, P 8 400 m
Lastejooks 2007 – 2008 T 12 , P 12 600 m
Lastejooks 2005 – 2006 T 15 , P 15 800 m
Naised 1985-2004 6,0 km
N 35 1984 ja varem sünd. 6,0 km
Mehed 1980 – 2004 6,0 km
M 40 1979 ja varem sünd. 6,0 km
Rahvajooks, kepikõnd looduslikult huvitaval rajal

AJAKAVA

17.45 – 17.55 Meelolukas soojendusvõimlemine
17.55 Aseri XIX SAVIJOOKSU avamine
18.00 Tillujooksu start 100 m
18.10 Tillujooksu start 200 m
18.20 Lastejooksu start 2009-2010 400 m
18.30 Lastejooksu start 2007 – 2008 600 m
18.40 Lastejooksu start 2005 – 2006 800 m
18.45 start rahvarajale- mööda endist raudteetammi, mis kulgeb piki Meriküla oja kallast, AS Wienerbergeri tehase savikarjääri (sinisavi maardla) sadama muulile, kus on ülevaade osast Põhja-Eesti pankrannikust
19.10 Põhijooksu start naised, naised 35+, mehed ja
mehed 40+ 6,0 km
19.40 Osalejate vahel loositakse hulgaliselt auhindu
19.50 Autasustamine

MAJANDAMINE

Kõik korraldamisega seotud kulutused kannavad Aseri Vabaajakeskus Aseri Spordiklubi.

ÜLDISELT

Oma tervisliku seisundi eest vastutab iga osavõtja ise. Savijooksu käigus esilekerkinud probleemid lahendavad korraldajad kohapeal.

Kaire Kutsar
Peakohtunik